Self = festival presahov grafického dizajnu, kultúry a spoločnosti.
Tento rok prebehne Self 5.–10. septembra v Batislave v podobe summer–school.
#
Self = festival about overlaps of graphic design, culture and society.
This year it will take a place on 5.–10. of September in Bratislava as a summer–school.

save-your-self

Workshopy

IDEO workshop
2014: za lepšie zajtrajšky!

Naučte sa ako vytvoriť a šíriť ideológiu v dnešnom svete! Workshop má ambície skúmať potenciál utopického žánru a ambície „zachrániť svet“ v súčasnosti. Výstupom dialógu účastníkov má byť spoločne formulovaná utopická vízia zhmotnená v pamflete, vytlačenom na kultovom Risographe. Výraz utópia pôvodne odkazoval na "dobrú krajinu ktorá nikde neleží". "Vyššie" ciele a "neuskutočniteľné" predstavy lepšieho sveta a spoločnosti sa v histórii objavujú pravidelne, sprevádzané grafickými výstupmi v podobe téz, manifestov, samizdatov, ale aj rôznych výstredných experimentov na štátnej úrovni. Workshop má ambície skúmať potenciál utopického urbanizmu a ambície "zachrániť svet", konkrétne slovenskú metropolu. Keďže rôzne úspešných pokusov o zásahy, záhrady a čistky v existujúcom meste už bolo dosť, je treba "obrátiť stôl" a naprojektovať Bratislavu Novú. Je možné, že ňou nepotečie rieka, prípadne bude ležať na úplne inej planéte, ale to najlepšie z tej pôvodnej musí byť prenesené a rozvinuté. Naše vízie a idey zachytíme vo forme pamfletu, ktorý s pomocou rakúskeho kolektívu Soybot vytlačíme na kultovom Risomate.

Lektori: Braňo Matis, Michal Havran ml.
Braňo Matis je grafický dizajnér a vysokoškolský pedagóg. Zameriava na na dizajn pre oblasť kultúry s aktivistickými presahmi. Popri dizajne magazínov (3/4), publikácií (BA!) a výstav spoluorganizoval konferenciu grafických dizajnérov KUPÉ, multidisciplinárne workshopy Living Undergorund a Living Vandalism, podieľal sa dizajnérsko-aktivistických projektoch Open Neon a Visible Data (Open Design Studio).
Michal Havran ml. je slovenský publicista a spisovateľ, zakladateľ a šéfredaktor portálu jetotak.sk. V roku 2012 vydal spolu s Marošom Hečkom knihu o mediálnej manipulácii s názvom Kandidát (ako scenár k filmu), ktorá bola neskôr sfilmovaná pod rovnomenným názvom.

Trvanie workshopu: piatok 16.00 – 19.00, sobota 10.00 – 14.00, nedeľa 10.00 – 14.00 (prípadne podľa dohody lektorov a účastníkov), prezentácia výsledkov workshopu: nedeľa cca 17.45

Počet účastníkov workshopu je obmedzený na prvých 10 prihlásených.
Registruj sa!

--ideoWorkshopFormularSem--


RISO workshop

Workshop je naplnený, ďakujeme!

Účastníci sa zoznámia s technológiou tlače Risograph a budú pracovať vo dvojiciach na vytvorení plagátu. Tlač bude dvojfarebná a každý z dvojice navrhne svoj dizajn v jednej farbe. Technika prípravy plagátového dizajnu bude buď kresba tušom alebo vystrihovanie (rozhodnutie padne v deň workshopu). Z každého plagátu sa vytlačí 100 kópií. Workshop bude vedený v angličtine, žiadne predchádzajúce skúsenosti s tlačou nie sú podmienkou. 

Lektori: Soybot
SOYBOT je mikro-vydavateľstvo a dizajnérsko-ilustrátorský kolektív pôsobiaci vo Viedni.

Trvanie workshopu: piatok 15.00 – 19.00, sobota 10.00 – 14.00, prezentácia výsledkov workshopu: nedeľa cca 17.45

Cena workshopu je 10 eur (cena farieb a tlače).
Každý z účastníkov si vytlačí a odnesie 100 ks plagátu.
Počet účastníkov workshopu je obmedzený na prvých 10 prihlásených.

Momentálne je počet účastníkov naplnený aj s rezervou.

--risoWorkshopFormularSem--

x